2013/12/06

Ders30 - Le Present -Simdiki Zaman

0 yorum

Yapılan eylemin veya söylenen sözün şuan devam ettiğini gösteren zamana şimdiki
zaman diyoruz. Şimdiki zaman Türkçedeki Geniş zaman anlamını da karşılamaktadır
(yaparız,içeriz,oynarız) gibi…
Fransızcada 1.grup ,2.grup ve 3. grup fiiler olarak ayrılır ve şimdiki
zaman durumları kendi kurallarına göre yapılır.
Fransızcadaki fiillerin 4000 kadarı birinci grup , 400 kadar fiil ise ikinci
grup fiildir.
Birinci grup fiillerde şimdiki zaman (sonu –er ile biten fiiler)


Aller (gitmek)fiili bu kurala uymayan düzensiz fiilllerdendir.Örneğin
chanter (şarkı söylemek) fiili sonu -er ile biten düzenli bir fiildir. Chanter filinin sonundaki –er takısını kaldırırız fiilin kökü "chant "olur. Fiilin kökünede aşağıdaki Son ekleri şahıslara göre ekleriz.

 • 1.tekil şahış için (-e)
 • 2.tekil şahış için (-es)
 • 3.tekil şahıs için (-e)
 • 1.çoğul şahış için (-ons)
 • 2.çoğul şahış için (-ez)
 • 3.çoğul şahış için (-ent) Fiilin köküne son ekleri eklenir.


Fiilin çekimi
Chanter /şante/şarkı söylemek
 • je chante -----------(jö şant) –Ben şarkı söylüyorum
 • tu chantes ----------(tü şant)-Şarkı söylüyorsun
 • il chante ---------- (il şant) o şarkı söylüyor.
 • nous chantons------(nu şanton) Biz şarkı söylüyoruz.
 • vous chantez--------(vu şante) Siz şarkı söylüyorsunuz.
 • ils chantent--------(il şant) Onlar şarkı söylüyorlar.

Parler /parle/konuşmak
 • je parle-----------(jö parl)—Ben konuşuyorum
 • tu parles----------(tü parl)—Sen konuşuyorsun
 • il parle------------(il parl) –O konuşuyor.
 • nous parlons----- (nu parlon)-Biz konuşuyoruz
 • vous parlez---     (vu parle)—Siz konuşuyorsunuz
 • ils parlent--------(il parl )- Onlar konuşuyorlar

Örnek Cümleler
 • Tu travailles beaucoup. (Travaiiller-çalışmak fiili)
 • (tü travayye boku)—Çok çalışıyorsun

 • ils aiment jouer au foot-ball -- aimer (sevmek fiili)
 • (ilzeme joue o futbol)

 • Ali ne fume pas à la maison ---- (Fumer-Sigara içmek fiili)
 • (Ali nö füm paz ala mezon) –Ali evde sigara içmiyor(içmez)

 • Nous aimons manger les fruits. (Aimer –Sevmek fiili)
 • (nuzemon manje le frui) –Biz meyve yemeyi seviyoruz(severiz)

 • j'habite à İstanbul. (habiter-oturmak fiili)
 • (jabit a istanbul) –İstanbulda oturuyorum

 • tu habites à Ankara.
 • (tü abit a Ankara) Ankarad oturuyorsun
 • il habite à Paris. (il abit a pari) o Pariste oturuyor.

 • elle habite à Antalya. (el abit a Antalya) o (kadın) Antalyada oturuyor.

 • nous habitons à Adana.
 • (nouzabiton a Adana) biz Adanada oturuyoruz.

 • vous habitez où? (vuzabite u) nerede oturuyorsunuz?
 • ils habitent à Erzurum. (ilzabite a Erzurum)  onlar Erzurumda oturuyorlar
 • elles habitent à İzmir.

Diğer Bazı 1.grup fiillerin şimdiki Zaman (present) Çekimleri için tıklayınİkinci grup fiillerde şimdiki zaman (sonu –ir ile biten fiiler)

 • 1.tekil kişi için (-is)
 • 2.tekil kişi için (is)
 • 3.tekil kişi için (-it)
 • 1.çoğul kişi için (-issons)
 • 2.çoğul kişi için (-issez)
 • 3.çoğul kişi için (-issent)

Fiil Çekimleri

Finir (Bitirmek-Sona erdirmek)

je finis------------(jö fini)-----bitiriyorum
tu finis-----------(tü fini)---- bitiriyorsun
il finit-------------(il fini)----- bitiriyor
nous finissons--- (nu finisson)--- bitiriyoruz
vous finissez---- (vu finisse )--- bitiriyorsunuz
ils finissent ----- (il finisse )--- bitiriyorlarRéussir (reüssir) / Başarmak

je réussis---------------(jö reüssi)----- Başarıyorum
tu réussis-------------- (tü reüssi)----- Başarıyorsun
il réussit--------------- (il reüssi ) ---- Başarıyor
nous réussissons------(nu reüssison)---Başarıyoruz
vous réussissez-------(vu reüssise )---Başarıyorsunuz
ils réussissent-------- (il reüssis ) –BaşarıyorlarÖrnek Cümleler:
 • Nous finissons nos devoirs. (nu finisson no devuağ) Ödevlerimizi bitiriyoruz
 • la neige blanchit la terre ( la nej blaşi la teğ) –Kar toprağı beyazlatır.
 • İls choissent les repas (il şuazi le röpa) Onlar yemek seçiyorlar.

Diğer Bazı 2.grup fiillerin şimdiki Zaman (present) Çekimleri için tıklayınÜçüncü grup fiillerde şimdiki zaman ---Sonu –re , –indre, –soudre , –tre ,-ître ile biten fiiller

 • 1.Tekil kişi için (-s)
 • 2.Tekil kişi için (-s)
 • 3.Tekil kişi fiilin köküyle aynı
 • 1.Çoğul kişi için (-ons)
 • 2.Çoğul Şahıs için (-ez)
 • 3.Çoğul şahış için (-ent)
Örnek olarak “ rendre (randğ) gerivermek “ fiilini ele alalım fiilin mastar hali “rendre” dir. Fiilin mastar halinden “-re” son ekini attığımızda fiilin kökü “rend” olur. Bu fiilin köküne aşağıdaki son ekleri ekleyerek 3.grup fiili şimdiki zamanda çekeriz.
je rends ------------jö rand/ geri veriyorum
tu rends-------------tü rand/geri veriyorsun
il rend---------------il rand/ geri veriyor
nous rendons-------nu randon / geri veriyoruz.
vous rendez--------vu rande / geri veriyorsunuz
ils rendent----------il rand / geri veriyorlar
Sonu –indre ve –soudre son ekleriyle biten üçüncü grup fiiller şu şekilde
çekilmelidir.
Craindre (korkmak)
je crains -----jö kğen ----korkuyorum
tu crains-----tü kğren
il craint-------il kğen
nous craignons---nu kğenyon
vous craignez----vu kğenye
ils craignent------il kğeyn
Absourde (affetmek)
j'absous ---------- jabsu -----affediyorum
tu absous –------- tü absu
il absout-----------il absu
nous absolvons--nuzabsolvon
vous absolvez---vuzabsolve
ils absolvent------ilzabsolv

Sonu –tre ile biten 3. grup fiilerin çekimi şöyle olmalıdır.
Battre (dövmek) /batğ
je bats-----jö batğ
tu bats-----tü batğ
il bat-------il ba
nous battons ---nu baton
vous battez ----vu bate
ils battent------il batt
Sonu –ître ile biten fiiller çekimi
Paraître (öyle görünmek,gibi görünmek)
je parais –jö pağe ---…gibi görünüyorum
tu parais
il paraît
nous paraissons
vous paraissez
ils paraissent


Croître (büyümek,gelişmek)
je croîs –jö kuğua ----büyüyorum-gelişiyorum
tu croîs
il croît
nous croissons
vous croissez
ils croissent
Fiili olumsuz hale sokmak için fiil ne… pas arasına alınarak olumsuz yapılır.Tüm
gruplarda aynı kural geçerlidir.
 • je n’absous pas ---- jönabsu pa ----affetmiyorum
 • je ne rends pas –jö nö rand pa –geri vermiyorumSadece ilk kısımları düzensiz fiil diğeri fiilden türemiş sıfatBu fiillerin çekimi hiçbir kurala uymaz sayısıda azdır.Çekimi Ezberlenmelidir.

-----------------------------------------------------------------------------


Sonu –re ile biten Fiilin Sonundaki –re takısı atılır. Kalan fiilin köküne ekler getirilir.

İkinci grup fiiller şimdiki zamanda Çekilirken mastar fiilin sonundaki –-ir kaldırılır.Şahışlara göre eklenen son ekler eklenerek fiil çekimi yapılır.

1.grup fiillerde fiilin sonundaki –er takısı kaldırılarak şahışlara göre son ekler eklenerek fiil çekimi yapılır.
Takıldığınız fiilde Buraya tıklayın ve fiilin çekilmiş halini aratıp bakabilirsiniz.


DÜZENSİZ FİİLER (les verbes irreguliérs)
DÜZENSİZ FİİLLERabattre
absoudre -
abstenir (s')
abstraire
accourir
accroire
accroître
accueillir - accueilli
acquérir - acquis
adjoindre - adjoint
admettre - admis
advenir - advenu
apercevoir - aperçu
apparaître - apparu
appartenir - appartenu
apprendre - appris
assaillir - assailli
asseoir - assis
asservir - asservi (finir)
astreindre - astreint
atteindre - atteint
attendre - attendu
avoir - eu
battre - battu
boire - bu
bouillir - bouilli
braire - <I>pas de participe</I>
ceindre - ceint
choir - chu
circoncire - circoncis
circonscrire - circonscrit
circonvenir - circonvenu
clore - clos
combattre - combattu
commettre - commis
comparaître - comparu
complaire - complu
comprendre - compris
compromettre - compromis
concevoir - conçu
conclure - conclu
concourir - concouru
condescendre - condescendu
confire - confit
confondre - confondu
connaître - connu
conquérir - conquis
consentir - consenti
construire - construit
contenir - contenu
contraindre - contraint
contredire - contredit
contrefaire - contrefait
contrevenir - contrevenu
convaincre - convaincu
convenir - convenu
correspondre - correspondu
corrompre - corrompu
coudre - cousu
courir - couru
couvrir - couvert
craindre - craint
croire - cru
croître - crû
cueillir - cueilli
cuire - cuit
débattre - débattu
décevoir - déçu
déchoir - déchu
découdre - décousu
découvrir - découvert
décrire - décrit
décroître - décru
dédire - dédit
déduire - déduit
défaillir - défailli
défaire - défait
défendre - défendu
démentir - démenti
démettre - démis
démordre - démordu
départir - départi
dépeindre - dépeint
dépendre - dépendu
descendre - descendu
desservir - desservi
déteindre - déteint
détendre - détendu
détenir - détenu
détordre - détordu
détruire - détruit
devenir - devenu
dévêtir - dévêtu
devoir - dû
dire - dit
disconvenir - disconvenu
discourir - discouru
disjoindre - disjoint
disparaître - disparu
dissoudre - dissous


distendre - distendu
distordre - distordu
distraire - distrait
dormir - dormi
ébattre (s') - ébattu
échoir - échu
éclore - éclos
éconduire - éconduit
écrire - écrit
élire - élu
émettre - émis
émouvoir - ému
encourir - encouru
endormir - endormi
enduire - enduit
enfreindre - enfreint
enfuir (s') - enfui
enjoindre - enjoint
enquérir (s') - enquis
ensuivre (s') - ensuivi
entendre - entendu
entremettre (s') - entremis
entreprendre - entrepris
entretenir - entretenu
entrevoir - entrevu
entrouvrir - entrouvert
épandre - épandu
éprendre (s') - épris
équivaloir - équivalu
éteindre - éteint
étendre - étendu
être - été
étreindre - étreint
exclure - exclu
extraire - extrait
faillir - failli
faire - fait
falloir - fallu
feindre - feint
fendre - fendu
fondre - fondu
foutre - foutu
frire - frit
fuir - fui
geindre - geint
inclure - inclus
induire - induit
inscrire - inscrit
instruire - instruit


interdire - interdit
interrompre - interrompu
intervenir - intervenu
introduire - introduit
joindre - joint
lire - lu
luire - lui
maintenir - maintenu
maudire - maudit (finir)
méconnaître - méconnu
médire - médit
mentir - menti
méprendre (se) - mépris
mettre - mis
mordre - mordu
morfondre (se) - morfondu
moudre - moulu
mourir - mort
mouvoir - mû
naître - né
nuire - nui
obtenir - obtenu
offrir - offert
oindre - oint
omettre - omis
ouïr - ouï
ouvrir - ouvert
paître - <I>pas de participe</I>
paraître - paru
parcourir - parcouru
parfaire - parfait
partir - parti
parvenir - parvenu
peindre - peint
pendre - pendu
percevoir - perçu
perdre - perdu
permettre - permis
plaindre - plaint
plaire - plu
pleuvoir - plu
poindre - point
pondre - pondu
pourfendre - pourfendu
poursuivre - poursuivi
pourvoir - pourvu
pouvoir - pu
prédire - prédit
prendre - pris
prescrire - prescrit

pressentir - pressenti
prétendre - prétendu
prévaloir - prévalu
prévenir - prévenu
prévoir - prévu
produire - produit
promettre - promis
promouvoir - promu
proscrire - proscrit
provenir - provenu
quérir - seulement infinitif
rabattre - rabattu
rasseoir - rassis
réadmettre - réadmis
réapparaître - réapparu
réapprendre - réappris
rebattre - rebattu
recevoir - reçu
recomparaître - recomparu
reconduire - reconduit
reconnaître - reconnu
reconquérir - reconquis
reconstruire - reconstruit
recoudre - recousu
recourir - recouru
recouvrir - recouvert
récrire - récrit
recueillir - recueilli
recuire - recuit
redéfaire - redéfait
redescendre - redescendu
redevenir - redevenu
redire - redit
redormir - redormi
réduire - réduit
réélire - réélu
refaire - refait
refendre - refendu
refondre - refondu
réinscrire - réinscrit
réintroduire - réintroduit
rejoindre - rejoint
relire - relu
reluire - relui
remettre - remis
remordre - remordu
remoudre - remoulu
renaître - <I>pas de participe</I>
rendormir - rendormi
rendre - rendu


rentrouvrir - rentrouvert
repaître - repu
répandre - répandu
reparaître - reparu
repartir - reparti
repeindre - repeint
rependre - rependu
repentir (se)- repenti
reperdre - reperdu
repleuvoir - replu
répondre - répondu
reprendre - repris
reproduire - reproduit
requérir - requis
résoudre - résolu
ressentir - ressenti
resservir - resservi
ressortir - ressorti
ressouvenir (se) - ressouvenu
restreindre - restreint
reteindre - reteint
retendre - retendu
retenir - retenu
retordre - retordu
retraduire - retraduit
retranscrire - retranscrit
retransmettre - retransmis
revaloir - revalu
revendre - revendu
revenir - revenu
revêtir - revêtu
revivre - revécu
revoir - revu
rire - ri
rompre - rompu
rouvrir - rouvert
saillir - sailli
satisfaire - satisfait
savoir - su
secourir - secouru
séduire - séduit
sentir - senti
seoir - sis
servir - servi
sortir - sorti
souffrir - souffert
soumettre - soumis
sourire - souri
souscrire - souscrit


sous-entendre - sous-entendu
sous-tendre - sous-tendu
soustraire - soustrait
soutenir - soutenu
souvenir (se)- souvenu
subvenir - subvenu
suffire - suffi
suivre - suivi
surprendre - surpris
surseoir - sursis
survenir - survenu
survivre - survécu
suspendre - suspendu
taire - tu
teindre - teint
tendre - tendu
tenir - tenu
tondre - tondu
tordre - tordu
traduire - traduit
traire - trait
transcrire - transcrit
transmettre - transmis
transparaître - transparu
tressaillir - tressailli
vaincre - vaincu
valoir - valu
vendre - vendu
venir - venu
vêtir - vêtu
vivre - vécu
voir - vu
vouloir - voulu


Aşağıda Fransızcada En çok kullanılan fiiller verilmiştir.
Takıldığınız fiilde Buraya tıklayın ve fiilin çekilmiş halini aratıp bakabilirsiniz.
appartenir ait olmak
apporter getirmek
asseoir aoturmak
attendre beklemek
avoir sahip olmak
balayer süpürmek
brûler yanmak
cacher saklamak
chercher aramak
choisir seçmek
commencer başlamak
comprendre anlamak
couvrir kaplamak
creuser kazmak
décrire tasvir etmek
demander sormak
dépendre bağlı olmak
devenir olmak
devoir zorunda olmak
disparaître kaybolmak
donner vermek
dormir uyumak
écouter dinlemek
écrire yazmak
entendre duymak
entourer kuşatmak
envoyer yollamak
espérer ummak
essayer de yapmaya çalışmak
étendre yaymak
étirer uzatmak
être olmak
faire yapmak
faire yapmak
fermer kapatmak
frapper vurmak
fumer sigara içmek
garder saklamak
habiller giymek
habiter oturmak
lancer fırlatmak
lire okumak
mettre koymak
occuper yerini almak
offrir önermek
oublier unutmak
parler konuşmak
partir gitmek
passer harcamak
penser düşünmek
pleurer ağlamak
plier katlamak
porter taşımak
porter giymek
préférer tercih etmek
prendre almak
recevoir almak
regarder bakmak
remarquer farketmek
réparer tamir etmek
répondre cevap vermek
sentir koklamak
s`amuser eğlenmek
s`endormir uyuya kalmak
trouver bulmak
utiliser kullanmak
verser dökmek
voir görmek
attacher eklemek
avoir lieu olmak
battre vurmak
bavarder muhabbet etmek
capturer ele geçirmek
casser kırmak
changer (de) değiştirmek
connaître bilmek
courber eğritmek
créer yaratmak
croire inanmak
déchirer koparmak
déplier açmak
désirer istemek
désobéir tabi olmamak
enlever kaldırmak
ennuyer rahatsız etmek
ennuyer sıkmak
essuyer silmek
expliquer anlatmak
froncer les sourcils kaşları çatmak
inquiéter rahatsız etmek
interdire izin vermemek
inviter davet etmek
lâcher bırakmak
laisser izin vermek
laisser tomber düşürmek
laver yıkamak
obéir tabi olmak
parler couramment akıcı konuşmak
perdre kaybetmek
persuader ikna etmek
plaisanter şaka yapmak
pouvoir yapabilmek
promettre söz vermek
protéger savunmak
remplir doldurmak
rencontrer buluşmak
rendre geri vermek
répéter tekrarlamak
répondre (à) cevaplamak
réussir başarılı olmak
se battre kavga etmek
se détendre rahatlamak
se inquiéter de ... hakkında kaygılanmak
se plaindre şikayet etmek
se réveiller uyanmak
se souvenir de ... hatırlamak
se tromper hata yapmak
sécher kurutmak
secouer sallamak
secourir kurtarmak
séparer bölmek
signifier anlamına gelmek
souffler üflemek
suivre takip etmek
tromper kandırmak
vérifier kontrol etmek
vider boşaltmak
voler çalmak
vouloir istemekLeave a Reply

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.

 
Bedava Fransızca Dersler © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger . Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here